ଦଖଲ ଛାଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଖଲ ଛାଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

(କଚିରିଆ) କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣାର ଦଖଲ ତ୍ୟାଗ କରିବା — To give up or relinquish possession.

(ଦଖଲ ଛଡ଼ା(ଡ଼େ)ଇବା—ଣିଜନ୍ତ)