ଦଖଲ ପାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଖଲ ପାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

=== ଦେଶଜ - କ୍ରି. (କଚିରିଆ)

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଦାଲତ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣାର ଦଖଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବା ଲାଭ କରିବା — To be admitted into possession.