ଦଗଧନି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଗଧନି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦଗଧନ, ଦଗଧାନିଅନ୍ୟରୂପ

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦଗ୍ଧ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଦହନ; ଜଳିପୋଡ଼ିମରିବା; ଦହଗଞ୍ଜ — Affliction; harassment; pangs; annoyance.