ଦଗଧାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଗଧାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଦଗଧେଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦଗଧ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପୋଡ଼ିବା — ୧. To burn.
୨. ଦହଗଞ୍ଜ କରିବା — ୨. To affict; to inflict agony