ଦଗଧ ବାଡ଼ିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଗଧ ବାଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦଗଧହାଣ୍ଡିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଭସାଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା କ୍ରିୟା — The act of breaking the floating dagadha-hāṇḍi.