ଦଗଧ ହାଣ୍ଡି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଗଧ ହାଣ୍ଡି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଦଗଧଖପରା—ଅନ୍ୟରୁପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦଶାହଦିନ ଦଶତୁଠରେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ସହିତ ତେଲ ଓ ଘିଅ ମିଶାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖି ପୋଡ଼ାଯାଏ — An earthen pot contianing rice; ghee and oil and fried to charcoal and then broken with a stick after it is floated.