ଦଜ୍ଜାଲ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଜ୍ଜାଲ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଜଝାଲ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

=== ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ - (ଆ, ତୁଳ. ସଂସ୍କୃତ - ଦୁର୍ଜ୍ଜୟ)

୧. ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ — ୧. Very wicked.
୨. ପ୍ରବଳପ୍ରତାପୀ — ୨. Invincible; powerful.