ଦଡ଼ି ଫୁଟିଯିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଡ଼ି ଫୁଟିଯିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (କନିକା, ଯାଜପୁର)କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅତ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଆ ବା ଦହଲା ହେବା — To become very muddy.