ଦଣ୍ଠା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଣ୍ଠା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦଣ୍ଡ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଡାବ; ଡାବଲ — A stick for playing dābalapuā.