ଦଣ୍ଡା କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଣ୍ଡା କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ଦଣ୍ଡା ବନା(ନେ)ଇବା]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷ ପ୍ରହାର ଦେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠେଙ୍ଗା ପରି ଲମ୍ୱ ଭାବରେ ଭୂମିରେ ପକାଇବା — To beat a person to prostration.