ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି.ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯଷ୍ଟି ପରି ସିଧା ହୋଇ — Prostrate like a stick.

କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ନମିଲା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ