ଦାଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦାଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(file)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ଦଳ+ ସ଼ଞ୍ଚୟାର୍ଥେ. ଅ)—ଡାଳିମହୁ; ଗଛଡାଳରେ ମହୁମାଛିମାନେ ଯେଉଁ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି — ୧. A kind of honey (Apte).
୨. (ଦଳ ଧାତୁ+ ଭାବ.ଅ)—ଦଳନ; ଦଳିବା — ୨. Crushing.