Jump to content

ଦିମାକିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଦିମାକିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ - (ଫାରାସୀ - ଦମାଗୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅହଂକାରୀ; ଗର୍ବୀ — ୧. Proud; haughty; arrogant.
୨. ଅଭିମାନୀ —୨. Sullen.
୩. ଯେଉଁ ଲୋକର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ —୩. (a person) Whose mentality or wishes are hard to understand.
୪. ଜିଗରିଆ; ଜିଦିବାଜ୍ —୪. Headstrong.