ଧଉଳାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଧଉଳାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଧଉଳିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ - (ସଂସ୍କୃତ - ଧବଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଧାତୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଧୋବ କରିବା —୧. To whiten.
୨. କାନ୍ଥକୁ ଚୂନଆଦି ଲେପି ଧଳା କରିବା — ୨. To whitewash.