ଧନସମ୍ପଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଧନସମ୍ପଦ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଧନସମ୍ପତ୍ତି—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଦହ; ଧନ+ସମ୍ପଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଅତୁଳ ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ବିଭବ — Affluence; accumulation of wealth.