ଧନୁକି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଧନୁକି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -(ସଂସ୍କୃତ - ଧନୁଷ୍ଟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି — Archer.

ଅର୍ଜୁନ ତ ଯୁବା ଧୁନୁକି କୁଳ ସିଂହ— କୃଷ୍ଣ—ସିଂହ ମହାଭାରତ, ଭୀଷ୍ମ