ନଅର ଦାରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଅର ଦାରୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷିତା ବେଶ୍ୟା ବା ନର୍ତ୍ତକୀ — A dancing girl or prostitue in the keeping of a Raja.

ନଅରଦାରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେ ରାଜା ବିଜେ କଲେ (ଦଣ୍ଡ) କବାଟ ପଡ଼େ—ଢଗ