ନଈ ପହଁରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଈ ପହଁରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ନଈ ପହରା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଯାଜପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗେଟେଇ ଅଟକାଳି; ଗଇଣ୍ଠା ଓ ଖିରି — Cake and gruel.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନଈରେ ପହଁରିବା — Swimming in a river.