ନକଡ଼ା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନକଡ଼ା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନଅ କଡ଼ା ମାତ୍ର କଉଡ଼ି — Nine small sea shells (used as coin).

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ନଅକଡ଼ା କଉଡ଼ି ମୂଲ୍ୟର; ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ— ଅତି ଅଳ୍ପ —୧. Of very little value.
୨. ଅତି ତୁଚ୍ଛ; ହେୟ —୨. Contemptible; negligible.