ନକ୍ତଞ୍ଚର୍ଯ୍ୟା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନକ୍ତଞ୍ଚର୍ଯ୍ୟା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ନକ୍ତଂ—ରାତ୍ରି+ଚର୍ଯ୍ୟା=ଭ୍ରମଣ)[ସମ୍ପାଦନା]

ରାତ୍ରି ଯୋଗେ ଭ୍ରମଣ —Walking by night.