ନକ୍ଷତ୍ର ନେମି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନକ୍ଷତ୍ର ନେମି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ନକ୍ଷତ୍ର+ନେମି=ପରିଧି)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚନ୍ଦ୍ର — The moon.

୨. ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ —୨. A name of Bishṇu.
୩. ଧ୍ରୁବତାରା —୩. The polestar; Polaris.
୪. ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର — ୪. The ୨୭th lunar mansion.