ନଖାଘାତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଖାଘାତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୩ୟା ତତ୍; ନଖ+ ଆଘାତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ନଖଦ୍ୱାରା ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା; ନଖ ମାରିବା — Scratching with the nails, claws or talons.