ନଖ ପଚାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଖ ପଚାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମେହେନ୍ଦୀ ବା ମଞ୍ଜୁଆତି ବା ହରଗଉରା ଆଦିଦ୍ୱାରା ନଖକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିବା — To dye one's nails with certain pigments.