ନଗଦ

Wiktionary ରୁ

ବିଶେଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କା; ରୋକଡ଼; ମୂଦ୍ରାରୂପୀ ଧନ
  2. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ

ବିଶେଷଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଗଚ୍ଛିତ, ଉପସ୍ଥିତ (ମୂଦ୍ରା)
  2. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେୟ ବା ଦିଆଯାଇଥିବା
  3. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ କ୍ରୀତ
  4. ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ ହେଲା ଘଟିଥିବା

କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଦେବା
  2. ଅତିଶୀଘ୍ର; ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
  3. ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ ହେଲା