ନାତୁଣୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ନାତୁଣୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ. (ସଂସ୍କୃତ - ନପ୍ତ୍ରୀ; ନାତିର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପୌତ୍ରୀ ବା ଦୌହିତ୍ରୀ — Grand son; son's son or daughter's son.