ପଇତା ଘର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇତା ଘର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ପୈତାଘର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବ୍ରତ ଉତ୍ସବ; ଉପନୟନ ଉତ୍ସବ; ଦ୍ୱିଜବାଳକର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର —The ceremony of A twice-born of wearing the sacred thread for the ୧st time.