ପଇସା ଉଡ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇସା ଉଡ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ପଇସା ଉଜାଡ଼ିବା; ପଇସା ବୁହାଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

(ପଇସା ଉଡ଼ା; ପଇସା ଉଡ଼ିବା; ପଇସା ଉଡ଼ିଯିବା; ପଇସା ଉଜୁଡ଼ିବା; ପଇସାରେ ପକ୍ଷି ଲାଗିବା—ବିଶେଷ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବିସ୍ତର ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା — To squander away money.