ପଇସା ଗର୍ବ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଇସା ଗର୍ବ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ପଇସା ଗରବ, ପଇସା ଗରମ, ପଇସା—ଗରମି, ପଇସା ଦମ୍ଭ, ପଇସା ଦିମାକିଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଧନଗର୍ବ; ଧନମଦ —Pride of wealth.