ପକୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପକୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ପକ୍ଭ)[ସମ୍ପାଦନା]

ସୁଜୀର୍ଣ୍ଣ; ପରିପକ୍ୱ (ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ) — Well digsted (food).