ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ପକ୍ଷ+ସଞ୍ଚୀଳନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଡେଣାକୁ ଇତସ୍ତତ ଚଳାଇବା; ଡେଣା ଝାଡ଼ିବା — Moving the wings to and fro.