ପଘାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଘାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରା. ଦେଶଜ - (ସିଂହଭୂମ)କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଘାରିବା; ଛୁଙ୍କିବା — To smoke curry with condiments and ghee or oil.