ପୋଷେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପୋଷେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ହାତର କରତଳ ପୁଟରେ ଏକ ଥରକେ ସମ୍ଭାଇବା ପରିମାଣ; ଏକ ପୋଷମାତ୍ର — A handful; a handful of.
୨. ଅଧ ଆଞ୍ଜୁଳିଏ

ତ‌ହିଁରୁ ପୋଷେକ ବଳା ରାଜନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବୈଷ୍ଣବେ ଦେଇ । - ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର