ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

(ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ—ବିପରୀତ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - (ବହୁବ୍ରୀହି; ପ୍ରାପ୍ତ+ବୟସ+କ, ଆଗମ)[ସମ୍ପାଦନା]

ସାବାଳଗ; ପୂର୍ଣ୍ଣବୟସ୍କ — Major.