ଫଉଜଦାରି ସୁପର୍ଦ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫଉଜଦାରି ସୁପର୍ଦ୍ଦ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଫଉଜଦାରି ସମ୍ପର୍ଦ୍ଦ, ଫଉଜଦାରି ସୋପର୍ଦ୍ଦ, ଫୌଉଜଦାରି ସୁପର୍ଦ୍ଦଅନ୍ୟରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ - (ଫାରାସୀ - ଫଉଜ୍ଦାରୀ+ସୋପର୍ଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ (ନକଦ୍ଦମା); ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଲିସଦ୍ୱା ପ୍ରେରିତ (ଅପରାଧୀ ବା ମୁଦାଲା) — (an accused or a case) Committed to the court of a Magistrate for trial.