ଫମ୍ପା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫମ୍ପା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ମ୍ଫାୟ ଧାତୁ=ସୀତା ହେବା)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପୋଲା; ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟ; ଶୂନ୍ୟ — ୧. Hollow; empty.
୨. ଫୁଲୁକା —୨. Puffy.

ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ମ୍ଫୀତି; ଫୁଲା —Inflation; swelling.

(ଯଥା—ପେଟଫମ୍ପା)ଫମ୍ପା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଫାମ୍ପରା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -(ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ଫାୟ ଧାତୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ସ୍ଫୀତ —୧. Swollen; bloated.
୨. ଫମ୍ପା; ପୋଲୀ —୨. Empty; hollow.