ଫରଚାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫରଚାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବିସ୍ତାର କରିବା — ୧. To spread.
୨. ମେଲା କରିବା —୨. To unjoin; to open.
୩. ଚଉଡ଼ା କରିବା —୩. To widen.