ଫରେଷ୍ଟ୍ ଗାର୍ଡ଼

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫରେଷ୍ଟ୍ ଗାର୍ଡ଼

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

ରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପିଆଦା; ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଆଳି — Forest guard.