ଫର ମାନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫର ମାନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଖଣ୍ଡାର ଖୋଳ ବା ଖାପ — Scabbard; sheath of a sword.

ପାଇକେ ଫରିମାନ ଆଣ୍ଠୁରେ କଚାଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ଆଦି