ବଂଶାନୁକ୍ରମ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶାନୁକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ବଂଶ+ଅନୁକ୍ରମ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବଂଶ— ପରମ୍ପରା; ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ —A family through its successive generation.