ବଂଶିକା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶିକା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ସ୍ତ୍ରୀ. (ବଂଶିକ+ଆ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବଂଶିକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ — The feminine of Baṁṡika.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ବଂଶ+କ+ସ୍ତ୍ରୀ. ଆ)—ବଂଶୀ — ୧. Flute; fife.
୨. ପିପ୍ପଳୀ (ହିନ୍ଦୀ - ଶ) —୨. Long pepper.
୩. ଆଗୁରୁ କାଠ (ହିନ୍ଦୀ - ଶ) — ୩. Agallochum wood.