ବଂଶ ଉଜଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶ ଉଜଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବଂଶୋଜ୍ଜଳ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପରିବାରର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି —The addition to the glory of a family.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଂଶର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧକ —Adding to the glory of a family.