ବଂଶ ପତ୍ର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶ ପତ୍ର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ବଂଶ+ପତ୍ର)—ବାଉଁଶ ଗଛର ପତ୍ର — ୧. The leaf of bamboo plant.
୨. ଏକପ୍ରକାର ଘାସ —୨. A kind of grass.