ବଂଶ ମରା (ଇତ୍ୟାଦି)

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଂଶ ମରା (ଇତ୍ୟାଦି)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ବଂଶ+ମାରକ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଉଁଶମରା ଇତ୍ୟାଦି (ଦେଖ) - Bauñṡa marā (See)