ବଇଁରି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଁରି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର ଓ ଲରିଆ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତୋଡ଼ି ମାଛ — A kind of tubular fresh water fish.