ବଇଠକି ଉଠେଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଠକି ଉଠେଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ନିଜର ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା)[ସମ୍ପାଦନା]

ନିଜ ଦୋଷରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା —To squander away one's properties.