ବଇତରଣୀ (ଇତ୍ୟାଦି)

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇତରଣୀ (ଇତ୍ୟାଦି)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈତରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି— (ଦେଖ) - —Baitaraṇī (etc) (See)

ବଇତରଣୀ ନାମେ ନଦୀ, ଯାତନା ମଧ୍ୟେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ