ବଇଦ ଚାଉଳ ପଥି କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଦ ଚାଉଳ ପଥି କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - (ନ୍ୟାୟ ବାକ୍ୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ପରି— ବର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଧନରେ ରୋଗୀ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟୟ ଚଳାଇବା ନ୍ୟାୟ; ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଧନ ଦେବା ନ୍ୟାୟ— ସଙ୍ଗତ ତା ଠାରୁ ଧନ ନେବା ସ୍ଥଳରେ ଏ ନ୍ୟାୟ ବୋଲାଯାଏ —Like a patient being fed at the cost of the physician; (a saying applied to a person who takes money from one whom he should pay instead).