ବଇନା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ବଏଣା, ବଅଣାଅନ୍ୟରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ବୟ୍=ବିକ୍ରୟ+ଫାରାସୀ - ପ୍ରତ୍ୟୟ)—(ଆନା)[ସମ୍ପାଦନା]

କିଣିବା ବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ କ୍ରେତାର ବା ଫରମାସ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ଦେବା ମୂଲ୍ୟାଂଶ; ଅଗ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟାଂଶ — Tender; earnest money; advance paid to a vendor.

ତେବେ ଆମକୁ ହଜାର ଟଙ୍କାଟି ବଇବା ଦେଇ ଯାଅ ଭିକାରୀ. ଯୌତୁକ