ବଇନାରେ ପଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇନାରେ ପଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବଇନାରେ ଆସିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ ତାହାର କୌଣସି ଅଂଶର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନ ହେବା — Not to stand comparision with another.