ବଇନ୍ତରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇନ୍ତରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ବଇନ୍ତ(ନ୍ତି)ରି ଯିବା—ଅନ୍ୟରୂପ]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ବର୍ତ୍ତନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଧୁରି ଯିବା ବରତିବା; ନିସ୍ତାର ପାଇବା —To be rescued; to be delivered; to overcome.

(ଯଥା—ସେ ବାଘ ମୁହଁରୁ ବଇନ୍ତରୁ ଗଲା)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଯାଜପୁର)[ସମ୍ପାଦନା]

ବେଶି ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା — To wear long.

(ଯଥା—ଏ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ବେଶି ଦିନ ବଇନ୍ତରୁ ଗଲା)